Trang chủ » Sản phẩm » Xử lý nước thải tại nguồn

Xử lý nước thải tại nguồn

Thông tin sản phẩm

  • Mã sản phẩm: XL15
  • Trạng thái: Còn hàng

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn AD là một hiệu chỉnh tuyệt vời của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn Johkaso (Nhật bản) phù hợp với điều kiện nóng ẩm tại Việt nam. Đây là một tuyệt tác của sự phối hợp phương pháp xử lý kị khí với phương pháp xử lý hiếu khí ; Nước xả thải của hệ thống hoàn toàn cho phép thải ngay vào môi trường. Nước thải đảm bảo theo QCVN 14:2008

Giá: Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn AD là một hiệu chỉnh tuyệt vời của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn Johkaso (Nhật bản) phù hợp với điều kiện nóng ẩm tại Việt nam. Đây là một tuyệt tác của sự phối hợp phương pháp xử lý kị khí với phương pháp xử lý hiếu khí ; Nước xả thải của hệ thống hoàn toàn cho phép thải ngay vào môi trường. Nước thải đảm bảo theo QCVN 14:2008

Xưởng sản xuất bồn composite xử lý nước thải tại nguồn của Công ty Ánh Dương

Hệ thống xử lý nước thải tại nguồn Johkasou – AD rất phù hợp cho các công trình riêng biệt có khối lượng nước thải xử lý không quá lớn khó có điều kiện xử lý tập trung. Chúng ta có thể phân chia thành 2 dạng quy mô nhỏ và quy mô vừa

1. Hệ thống xử lý nước thải tại nguồn quy mô nhỏ

Hệ thống này phù hợp cho các nhà hàng, khu biệt thự, Hệ thống thường xử lý với công suất 1 – 5 m3. Hệ thống có ưu điểm là cho phép ghép nối để nâng cao công suất đên hàng trăm m3/ngày đêm.

2. Hệ thống xử lý nước thải tại nguồn quy mô vừa.

Tiêu chuẩn thiết kế

  • Vỏ bồn composite: ASTM D4097 – 01(2010).
  • Chất lượng nước xả thải: QCVN14:2008/BTNMT
  • Công nghệ xử lý: Theo công nghệ Johkasou Nhật Bản có hiệu chỉnh phù hợp với điều kiện khí hậu, điều kiện sử dụng của Việt Nam.

Gia công bồn composite

Hệ thống bồn composite xử lý nước thải tại nguồn rất phù hợp cho các công trình có lượng nước thải xử lý không nhiều và nằm riêng biệt:

– Xử lý nước thải nhà hàng

– Xử lý nước thải biệt thự

– Xử lý nước thải khách sạn

Thành phần

Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết sản phẩm

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn AD là một hiệu chỉnh tuyệt vời của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn Johkaso (Nhật bản) phù hợp với điều kiện nóng ẩm tại Việt nam. Đây là một tuyệt tác của sự phối hợp phương pháp xử lý kị khí với phương pháp xử lý hiếu khí ; Nước xả thải của hệ thống hoàn toàn cho phép thải ngay vào môi trường. Nước thải đảm bảo theo QCVN 14:2008

Xưởng sản xuất bồn composite xử lý nước thải tại nguồn của Công ty Ánh Dương

Hệ thống xử lý nước thải tại nguồn Johkasou – AD rất phù hợp cho các công trình riêng biệt có khối lượng nước thải xử lý không quá lớn khó có điều kiện xử lý tập trung. Chúng ta có thể phân chia thành 2 dạng quy mô nhỏ và quy mô vừa

1. Hệ thống xử lý nước thải tại nguồn quy mô nhỏ

Hệ thống này phù hợp cho các nhà hàng, khu biệt thự, Hệ thống thường xử lý với công suất 1 – 5 m3. Hệ thống có ưu điểm là cho phép ghép nối để nâng cao công suất đên hàng trăm m3/ngày đêm.

2. Hệ thống xử lý nước thải tại nguồn quy mô vừa.

Tiêu chuẩn thiết kế

  • Vỏ bồn composite: ASTM D4097 – 01(2010).
  • Chất lượng nước xả thải: QCVN14:2008/BTNMT
  • Công nghệ xử lý: Theo công nghệ Johkasou Nhật Bản có hiệu chỉnh phù hợp với điều kiện khí hậu, điều kiện sử dụng của Việt Nam.

Gia công bồn composite

Hệ thống bồn composite xử lý nước thải tại nguồn rất phù hợp cho các công trình có lượng nước thải xử lý không nhiều và nằm riêng biệt:

– Xử lý nước thải nhà hàng

– Xử lý nước thải biệt thự

– Xử lý nước thải khách sạn

Thành phần

Hướng dẫn sử dụng