ng ty Ánh Dương - Top 100 Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam năm 2013!  Top 100 - Thương hiệu Tin dùng Thủ đô 2014 . Top 50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2016.

VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Trang chủ          Xử lý khí thải

XỬ LÝ KHÍ THẢI

           Công ty Ánh Dương chuyên nhận thiết kế, thi công lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải bao gồm các loại tháp hấp thụ, tháp hấp phụ, hệ thống thông gió hút độc.

 Tháp hấp thụ


        Mời các bạn xem chi tiết bằng cách click vào các đường link dưới đây

         Xử lý khí thải: http://xu-ly-khi-thai.blogspot.com

         Tháp hấp thụ: http://boncomposite.com/index.php/thap-hap-thu.html

         Hệ thống thông gió hút độchttp://boncomposite.com/index.php/he-thong-thong-gio-hut-doc.html

 Tháp hấp thụ

 Tháp hấp thụ