ng ty Ánh Dương - Top 100 Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam năm 2013!  Top 100 - Thương hiệu Tin dùng Thủ đô 2014 . Top 50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2016.

VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Trang chủ          Tài liệu \ Công trình xử lý nước thải 1500 m3/ngày đêm

Công trình xử lý nước thải 1500 m3/ngày đêm

Công ty Cổ phấn Composite và Công nghệ Ánh Dương đangh thực hiện triển khai một dự án xử lý nước thải 1500 m3/ngày đêm cho Khu Công nghiệp Phú Vinh - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh.  Đây là một công trình xử lý nước thải bằng bể bê tông. Dưới đây là hình ảnh lễ khởi công công trình.

.Công trình xử lý nước thải 1500 m3/ngày đêm Công trình xử lý nước thải 1500 m3/ngày đêm

Công trình xử lý nước thải 1500 m3/ngày đêm Công trình xử lý nước thải 1500 m3/ngày đêm


Older news items: