ng ty Ánh Dương - Top 100 Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam năm 2013!  Top 100 - Thương hiệu Tin dùng Thủ đô 2014 . Top 50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2016.

VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Trang chủ          Tài liệu \ Giao hệ thống bồn composite xử lý nước thải 250m3/ ngày đêm

Giao hệ thống bồn composite xử lý nước thải 250m3/ ngày đêm

Vừa qua Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã gia công hoàn thiện sản phẩm bồn composite, lắp đặt và bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống bồn composite xử lý nước thải 250m3/ ngày đêm cho đối tác Hàn Quốc tại Hà Nội. Đây là hệ thống xử lý nước thải bằng bồn composite đặt nổi.

Dưới đây là một số hình ảnh công trình đã hoàn thiện, bàn giao để đưa vào sử dụng: 


Newer news items:
Older news items: