ng ty Ánh Dương - Top 100 Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam năm 2013!  Top 100 - Thương hiệu Tin dùng Thủ đô 2014 . Top 50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2016.

VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Trang chủ          Tài liệu \ Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Nội dung của giáo trình  Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học bao gồm:

Ảnh minh họa: Bồn composite xử lý nước thải sinh hoạt  bằng biện pháp xử lý sinh học do Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương sản xuất

Lời nói đầu

Phần thứ nhất. Những khái niệm cơ bản và cơ sở sinh học trong công nghệ xử lý nước thải

Chương I. Nước tự nhiên và nước thải

Chương II. Cơ sở sinh học trong quá trình làm sạch nước thải

Chương III. Các phương pháp xử lý nước thải

Phần thứ hai. Các loại hình công nghệ trong dây chuyền xử lý nước thải

Chương IV. Quy trình công nghệ xử lý nước thải

Chương V. Điều kiện nước thải đưa vào xử lý sinh học và các công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên

Chương VI. Các công trình hiếu khí nhân tạo xử lý nước thải dựa trên cơ sở sinh trưởng lơ lửng của vi sinh vật

Chương VII. Các công trình hiếu khí nhân tạo dựa trên cơ sở sinh trưởng dính bám của vi sinh vật

Chương VIII. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí

Phần thứ ba. Công nghệ xử lý một dạng nước thải

Chương IX. Xử lý nước thải đô thị

Chương X. Xử lý nước thải của công nghiệp giấy

Chương XI. Xử lý nước thải của công nghiệp dệt nhuộm

Chương XII. Xử lý nước thải công nghiệp liên hợp chế biến thịt

Chương XIII. Xử lý nước ô nhiễm dầu mỏ

Chương XIV. Xử lý nước thải của công nghiệp rượu bia và sản xuất nấm men

Chương XV. Xử lý nước thải trong công nghiệp sản xuất các chế phẩm sinh học

Chương XVI. Xử lý nước thải trong công nghiệp sữa, đường, bột và đồ hộp rau quả

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Xin mời bạn xem đầy đủ tại địa chỉ:

http://www.ebook.edu.vn/?page=1.41&view=12073


Newer news items:
Older news items: