ng ty Ánh Dương - Top 100 Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam năm 2013!  Top 100 - Thương hiệu Tin dùng Thủ đô 2014 . Top 50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2016.

VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Trang chủ          Tài liệu \ Phương pháp xử lý sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí

Phương pháp xử lý sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí

Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) của Công ty nước giải khát Kirin Acecook được thiết kế và xây dựng với phương pháp xử lý sinh học kỵ khí UASB kết hợp sinh học hiếu khí Aerotank. Kết quả khảo sát các chỉ tiêu quan trọng của nước thải tại đầu ra của các công trình xử lý thể hiện khả năng xử lý hiệu quả của công nghệ sinh học kỵ khí UASB với hiệu quả xử lý của các chỉ tiêu khảo sát đều vượt hơn 90%. Chất lượng xả thải đạt tiêu chuẩn loại A, TCVN 5945:2005 ở tất cả các chỉ tiêu đã tiến hành khảo sát.

    

Hình ảnh minh họa: Bồn composite xử lý nước thải theo phương pháp xử lý sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí do Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương sản xuất

Để xem đầy đủ tài liệu này xin bạn hãy vào link sau:

http://tunglinhonline.com/diendan/viewthread.php?tid=3242

Xin chúc các bạn thành đạt trong sự nghiệp


Newer news items:
Older news items: