ng ty Ánh Dương - Top 100 Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam năm 2013!  Top 100 - Thương hiệu Tin dùng Thủ đô 2014 . Top 50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2016.

VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Trang chủ          Tài liệu \ Xử lý nước thải - Bài giảng

Xử lý nước thải - Bài giảng

Đây là bài giảng xử lý nước thải của Cô Nguyễn Thị Hường. Một bài giảng hay rất thích hợp cho sinh viên làm luận văn tốt nghiệp và các cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực xử lý môi trường.

Mời các bạn hãy click vào đây để dọc và download

http://www.ued.edu.vn/khoahoa/file.php/1/Giao_trinh/Xu_ly_nuoc_thai_CoHuong_.pdf

          

Hình ảnh minh họa:  Bồn composite xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt do Công ty Cổ phần composite và Công nghệ Ánh Dương sản xuất


Related news items:
Newer news items:
Older news items: