Hotline:  0913 588 960

Kho tài liệu

Bồn composite, bồn composite Ánh Dương

Công ty Cổ phần composite và Công nghệ Ánh Dương chuyên nhận gia công bồn composite (bồn FRP) chứa hóa chất, xử lý nước thải.

Xem tiếp

Xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn

Xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn (sử dụng Johkasou) của Nhật Bản đang là kinh nghiệm hữu ích phù hợp điều kiện cơ sở hạ tầng của nước ta hiện nay.

Xem tiếp

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT, XỬ LÝ THEO PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ

Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) công suất lớn được thiết kế và xây dựng với phương pháp xử lý sinh học hiếu khí. Kết quả phân tích nước thải sau khi qua HTXLNT cho thấy khả năng xử lý hữu hiệu...

Xem tiếp

Xử lý nước thải làng nghề

Sản xuất hộ gia đình tập trung tại các làng nghề vẫn còn là một hình thức khá phổ biến trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, do phát triển tự phát, đồng thời nhận thức về môi trường của người dân...

Xem tiếp

Xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn

Trước những năm 50 của thế kỷ 20, người dân Nhật Bản đã phải chịu nhiều tác hại của ô nhiễm môi trường gây ra như khói bụi, nước thải không qua xử lý... do quá trình công nghiệp hóa và hiện đại...

Xem tiếp

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - XỬ LÝ NITƠ

Bài viết của Phan Kiêm Hào mô tả cô đọng về xử lý ni tơ trong xử lý nước thải sinh hoạt

Xem tiếp

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

Công ty Cổ phần composite và Công nghệ Ánh Dương giới thiệu công nghệ xử lý nước thải hofmann với tất cả các bạn yêu thích xử lý nước thải.

Xem tiếp

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn – Bể lọc JOHKASOU

Công ty Cổ phần composite và Công nghệ Ánh Dương xin giới thiệu với các bạn hệ thống xử lý nước thải tại nguồn Johkasou Nhật bản và hệ thống xử lý nước thải tại nguồn Việt Nam

Xem tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp >>

Đối tác

Đăng ký cập nhật thông tin mới nhất về khuyến mãi, sản phẩm và sự kiện