ng ty Ánh Dương - Top 100 Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam năm 2013!  Top 100 - Thương hiệu Tin dùng Thủ đô 2014 . Top 50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2016.

VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Trang chủ          Tài liệu \ Bàn giao bồn composite nuôi thủy sản cho Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản Hà Nội

Bàn giao bồn composite nuôi thủy sản cho Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản Hà Nội

               Ngày 16 tháng 4 năm 2012, Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu Thủy Sản Hà nội một lô bồn composite nuôi thủy sản có kích thước đường kính 4.0 m x cao 1.5 m.

Đây là sản phẩm của chương trình nghiên cứu nuôi cá nước ngọt  có giá trị cao của Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản Hà Nội. Việc sử dụng thành công bồn composite nuôi thủy sản sẽ mở ra một hướng phát triển mới trong việc nuôi thủy sản giá trị cao của Sở Thủy Sản Hà Nội.


   Related news items:
Newer news items:
Older news items: