ng ty Ánh Dương - Top 100 Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam năm 2013!  Top 100 - Thương hiệu Tin dùng Thủ đô 2014 . Top 50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2016.

VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Trang chủ          Tài liệu \ Quy trình xử lý nước thải công nghiệp

Quy trình xử lý nước thải công nghiệp

Bài tóm tắt quy trình xử lý nước thải công nghiệp trong các khu công nghiệp

Minh họa: Bồn composite xử lý nước thải do Công ty Cổ phấn composite và Công nghệ Ánh Dương sản xuất 

1. Mỗi doanh nghiệp (nhà xưởng) trong KCN phải có các hệ thống lọc rác sơ bộ, sao cho rác thải có kích thước ≥1 mm được giữ lại trước khi đưa nước thải vào kênh dẫn đến khu xử lý tập trung.

2. Tại khu xử lý tập trung, nước thải được tập trung trong bể gom (>3000m3). Phía trên bể gom có lắp đặt các rổ lọc rác sơ bộ đặc chủng có tiết diện lớn (loại bỏ rác thải ≥0,5 mm). Các rổ này hoạt động ở chế độ rung nên quá trình lọc rác diễn ra nhanh và không bị tắc. Ngay sau khi loại bỏ rác, 1 máy tuyển nổi 50HP (SKIMER I) sẽ được thực hiện quá trình tuyển nổi sơ cấp để loại bỏ 65-70% rác thải có kích thước ≥ 0,1 mm và kết keo tụ các chất rắn lơ lửng. Rác nhỏ đã tách ra khỏi máy tuyển nổi được đưa về bể xử lý bùn thải. Sau tạo keo tụ, chất rắn lơ lửng cùng với nước thải được đưa vào bể lắng sơ cấp 1 (lắng 1-1). Kết thúc lọc rác, tuyển nổi và lắng sơ cấp 1, COD giảm 30-35%, chất rắn lơ lửng SS giảm tới trên 60%, nước tự chảy sang bể phân hủy ozon sơ cấp.

3. Bể phân hủy ozon sơ cấp có tổng diện tích hiệu dụng là 3.200 m3, được chia thành 8 bể nhỏ có kích thước bằng nhau, đáy bể có hệ thống ống tản khí ozon hình xương cá. Các bể ozon này hoạt động theo nguyên tắc bình thông nhau, sao cho thời gian lưu nước để xử lý trong hệ thống này là 4-5 tiếng. Qua 8 cấp phân hủy, ozon sẽ oxy-khử các chất thải hữu cơ, vô cơ, chất thải độc hại có trong nước thải. Đồng thời phần lớn các chất thải còn lại sẽ được kết keo tụ nhờ khả năng keo tụ rất tốt của ozon, các hạt keo này cùng với các chất ô nhiễm còn lại sẽ theo nước thải chảy tự do vào bể lắng sơ cấp 2 (lắng 1-2), sau công đoạn này COD và SS giảm 80%.

Ảnh minh họa: Bồn composite xử lý nước thải do Công ty Cổ phần và Công nghệ Ánh Dương sản xuất

4. Máy tuyển nổi sơ cấp 50 HP (SKIMER 2) sẽ tách toàn bộ rác thải và các hạt keo trong bể lắng 1-2, đưa phần nước sạch về bể lắng sơ cấp 1-3- lặp lại công đoạn tuyển nổi - lắng. COD và SS sau lắng 1-3 chỉ còn khoảng 10%, Coliform đạt tiêu chuẩn thải, tuy nhiên vẫn còn khoảng 10% các chất trơ về mặt hóa học chưa được xử lý triệt để như các hạt polime, hạt cao su, sợi PE,...Các chất này sẽ được xử lý triệt để trong các bể ozon thứ cấp.

5. Bể phân hủy ozon thứ cấp có kích thước, cấu tạo như bể ozon sơ cấp. Bể này có nhiệm vụ oxy hóa- khử tất cả các chất ô nhiễm còn lại trong nước thải công nghiệp sau 5-6 giờ phân hủy. Cuối cùng nước chảy tự nhiên sang bể lắng thứ cấp với 3 cấp lắng khác nhau. Kết thúc quá trình xử lý nước thải COD ≤80mg/l, SS ≤ 100mg/l, đạt các tiêu chuẩn thải ra môi trường.

                                                                                                                                Theo Nắng Mới Việt Nam

Related news items:
Newer news items:
Older news items: