Giao 64 bồn composite pha chế nước mắm

In

     Tháng 5 - 2016, công ty Ánh Dương đã tiến hành giao 64 bồn nước mắm cho một công ty sản xuất nước mắm tại Khu Công Nghiệp Phố Nối A. Dưới đây là hình ảnh sản phẩm sau khi lắp đặt tại công trình.

Giao 64 bồn nước mắm Giao 64 bồn nước mắm 

bon_nuoc_mam3 bon_nuoc_mam3

bon_nuoc_mam4 bon_nuoc_mam5


Related news items:
Older news items: