ng ty Ánh Dương - Top 100 Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam năm 2013!  Top 100 - Thương hiệu Tin dùng Thủ đô 2014 . Top 50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2016.

VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Trang chủ          Giao 21 bồn composite

Hoàn thành 21 bồn Composite xử lý nước thải công nghiệp giao cho Công ty SHIN ETSU (Nhật Bản)

Email In PDF

            Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã  hoàn thành 21 bồn composite xử lý nước thải công nghiệp giao cho CÔNG TY SHIN ETSU - Khu Công nghiệp Đình Vũ -  Hải Phòng.

Dưới đây là một số hình ảnh của sản phẩm.

    

Ảnh  Ảnh 

Sản phẩm đã được lắp đặt tại công trình

       

   

  


Related news items:
Newer news items:
Older news items: