Hotline:  0913 588 960

Công nghệ UASB trong xử lý nước thải bia

06/06/2018 485

Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương xin giới thiệu bài viết về công nghệ UASB trong xử lý nước thải bia.

     Để xem các công trình xử lý nước thải xin bạn hãy click vào đường link: http://xulynuocthaisinhhoat.blogspot.com

            Trong số những ngành công nghiệp thực phẩm có lượng nước thải lớn do hoạt động sản xuất phải kể đến ngành rượu bia. Sự tăng trưởng của ngành Bia kéo theo vấn đề chất thải sản xuất, nhất là nước thải có độ ô nhiễm cao đe dọa nghiêm trọng tới môi trường. Nước thải do sản xuất rượu bia thải ra thường có đặc tính chung là ô nhiễm hữu cơ rất cao, nước thải thường có màu xám đen và khi thải vào các thuỷ vực đón nhận thường gây ô nhiễm nghiêm trọng do sự phân huỷ của các chất hữu cơ diễn ra rất nhanh. Thêm vào đó là các hoá chất sử dụng trong quá trình sản xuất như CaCO3, CaSO4, H3PO4, xút, sođa...

          Những chất này cùng với các chất hữu cơ trong nước thải có khả năng đe doạ nghiêm trọng tới thuỷ vực đón nhận nếu không được xử lý. Kết quả khảo sát chất lượng nước thải của các cơ sở sản xuất bia trong nước ở Hà Nội, Hải Dương, Hà Tây, Hoà Bình cho thấy, nước thải từ các cơ sở sản xuất bia nếu không được xử lý có nhu cầu oxy hoá học (COD), nhu cầu oxy sinh hoá học (BOD), chất rắn lơ lửng (SS) đều rất cao, gấp vài chục lần so với tiêu chuẩn QCVN 40:2011 cột B.
Hiện nay nhiều mô hình xử lý nước thải sản xuất bia đã được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng ở nhiều nơi trên thế giới cũng như trong nước, cụ thể là hệ thống xử lý bằng bể bùn hoạt tính; hệ thống xử lý kỵ khí kiểu UASB, kiểu tầng sôi; các kiểu dạng khác nhau của lọc sinh học kỵ khí và hiếu khí; hệ thống xử lý kết hợp kỵ khí/hiếu khí; hệ thống kết hợp xử lý bằng bùn hoạt tính với thực vật thuỷ sinh…
       Với mục đích đề xuất mô hình xử lý nước thải sản xuất theo tiêu chí mô hình đơn giản, dễ vận hành, chi phí ít năng lượng, chúng tôi đề xuất phương án trong đó giai đoạn xử lý kỵ khí thực bằng thiết bị kiểu UASB.

           a. Nguyên tắc hoạt động

        • UASB là viết tắc của cụm từ Upflow anearobic sludge blanket, tạm dịch là bể xử lý sinh học dòng chảy ngược qua tầng bùn kỵ khí. UASB được thiết kế cho nước thải có nồng độ ô nhiễm chất hữu cơ cao và thành phần chất rắn thấp. Nồng độ COD đầu vào được giới hạn ở mức min là 100mg/l, nếu SS>3000mg/l không thích hợp để xử lý bằng UASB.

        • UASB là quá trình xử lý sinh học kỵ khí, trong đó nước thải sẽ được phân phối từ dưới lên và được khống chế vận tốc phù hợp (v<1m/h). Cấu tạo của bể UASB thông thường bao gồm: hệ thống phân phối nước đáy bể, tầng xử lý và hệ thống tách pha.

         • Nước thải được phân phối từ dưới lên, qua lớp bùn kỵ khí, tại đây sẽ diễn ra quá trình phân hủy chất hữu cơ bởi các vi sinh vật, hiệu quả xử lý của bể được quyết định bởi tầng vi sinh này. Hệ thống tách pha phía trên bê làm nhiệm vụ tách các pha rắn – lỏng và khí, qua đó thì các chất khí sẽ bay lên và được thu hồi, bùn sẽ rơi xuống đáy bể và nước sau xử lý sẽ theo máng lắng chảy qua công trình xử lý tiếp theo.

         • Hiệu suất của bể UASB bị phụ thuộc vào các yếu tố như: nhiệt độ, pH, các chất độc hại trong nước thải…,

b. Ưu điểm nổi bật

         • Xử lý các loại nước thải có nồng độ ô nhiễm hữu cơ rất cao, COD= 15000mg/l.

         • Hiệu suất xử lý COD có thể đến 80%.

         • Có thể thu hồi nguồn khí sinh học sinh ra từ hệ thống.

c. Phạm vi áp dụng

        Ứng dụng cho hầu hết tất cả các loại nước thải có nồng độ COD từ mức trung bình đến cao: thủy sản fillet, chả cá Surimi, thực phẩm đóng hộp, dệt nhuộm, sản xuất bánh tráng, sản xuất tinh bột…

   Để tìm hiểu công nghệ xử lý nước thải các dạng xin mời bạn hãy click vào đường link này:  http://phuongphapxulynuocthaisinhhoat.blogspot.com

                                                                                                                                                                                                                                        Hiếu Nghĩa

 

Tag:

Đối tác

Đăng ký cập nhật thông tin mới nhất về khuyến mãi, sản phẩm và sự kiện