Hotline:  0913 588 960

Bàn giao bồn composite nuôi thủy sản cho Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản Hà Nội

07/06/2018 189

 

               Ngày 16 tháng 4 năm 2012, Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu Thủy Sản Hà nội một lô bồn composite nuôi thủy sản có kích thước đường kính 4.0 m x cao 1.5 m.

Đây là sản phẩm của chương trình nghiên cứu nuôi cá nước ngọt  có giá trị cao của Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản Hà Nội. Việc sử dụng thành công bồn composite nuôi thủy sản sẽ mở ra một hướng phát triển mới trong việc nuôi thủy sản giá trị cao của Sở Thủy Sản Hà Nội.

 

 

 

   

 

               Ngày 16 tháng 4 năm 2012, Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu Thủy Sản Hà nội một lô bồn composite nuôi thủy sản có kích thước đường kính 4.0 m x cao 1.5 m.

Đây là sản phẩm của chương trình nghiên cứu nuôi cá nước ngọt  có giá trị cao của Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản Hà Nội. Việc sử dụng thành công bồn composite nuôi thủy sản sẽ mở ra một hướng phát triển mới trong việc nuôi thủy sản giá trị cao của Sở Thủy Sản Hà Nội.

Read More

 

 

   

 

Tag:

Đối tác

Đăng ký cập nhật thông tin mới nhất về khuyến mãi, sản phẩm và sự kiện